Conferences

 1. Zieliński W., 1984, O odporności mocy testu dla prawdopodobieństw w schemacie Bernoulliego, XIV Colloquium Metodologiczne z Agrobiometrii, ,
 2. Zieliński W., 1985, Robust estimation of variance components, 4th European Meeting of Young Statisticians
 3. Zieliński W., 1985, On robust estimation of variance components, 9th Joint Seminar on Stochastics IM AdW DDR - IM PAN
 4. Zieliński W., 1985, Odporna estymacja komponentów wariancyjnych, XII Konferencja Statystyka Matematyczna
 5. Zieliński W., 1985, O odporności standardowego estymatora wariancji w modelach liniowych, XV Colloquium Metodologiczne z Agrobiometrii
 6. Zieliński W., 1986, On robustness of the standard estimator of variance components, 1st World Congress of the Bernoulli Society
 7. Zieliński W., 1986, On robustness of the standard estimator of variance components, International Conference on Mathematical Statistics
 8. Zieliński W., 1987, Problem Hsu, XIV Konferencja Statystyka Matematyczna
 9. Zieliński W., 1988, Monte Carlo comparison of the multiple comparison procedures, 4th International Conference on Mathematical Statistics
 10. Zieliński W., 1988, Porównanie procedur porównań wielokrotnych, XVIII Colloquium Metodologiczne z Agrobiometrii
 11. Zieliński W., 1989, Uwagi o porównaniu jednoczesnych przedziałów ufności, XIX Colloquium Metodologiczne z Agrobiometrii
 12. Zieliński W., 1990, Odporny test dla wariancji, XVI Konferencja Statystyka Matematyczna
 13. Zieliński W., 1990, Odporny test dla wariancji, XX Colloquium Metodologiczne z Agrobiometrii
 14. Górczyński J., Zieliński A., Zieliński W., 1991, Własności estymatora parametru lambda transformacji potęgowej, XXI Colloquium Metodologiczne z Agrobiometrii
 15. Zieliński W., 1991, O odporności testu analizy wariancji, XXI Colloquium Metodologiczne z Agrobiometrii
 16. Jaworski S., Zieliński W., 1994, Nowa procedura porównań wielokrotnych, XX Konferencja Statystyka Matematyczna
 17. Jaworski S., Zieliński W., 1994, Planowanie eksperymentu $2^{k-p}$ w $2^r$ blokach, XXIV Colloquium Metodologiczne z Agrobiometrii
 18. Górczyński J., Kobryń J., Zieliński W., 1995, Prognoza terminu sadzenia rozsady sałaty w uprawach szklarniowych, XXV Colloquium Biometryczne
 19. Rabczenko D., Zieliński W., 1995, Odporność procedur porównań wielokrotnych na zaburzenie założenia o normalności rozkładów, XXI Konferencja Statystyka Matematyczna
 20. Zieliński W., 1995, O porównaniu procedur porównań wielokrotnych, Zjazd PTB
 21. Rabczenko D., Zieliński W., 1996, On robustness of multiple comparison procedures, XXII (VI International) Conference on Mathematical Statistics
 22. Zieliński W., 1997, Procedury porównań wielokrotnych, PTM Lublin
 23. Korentz A., Zieliński W., 1997, O analizie frakcji, XXIII Konferencja ,,Statystyka Matematyczna"
 24. Korentz A., Zieliński W., 1997, O analizie frakcji, XXVII Colloquium Biometryczne
 25. Zieliński W., 1997, Uwaga o zaokrągleniach i normalności, XXIII Konferencja ,,Statystyka Matematyczna"
 26. Zieliński W., 1997, Uwaga o zaokrągleniach i normalności, XXVII Colloquium Biometryczne
 27. Chmiel M., Zieliński W., 1999, Application of ARIMA model to daily temperature prognosis, XXX Colloquium Biometryczne
 28. Kobus P., Zieliński W., 1999, Application of spectral analysis to temperature forecasting, XXIX Colloquium Biometryczne
 29. Pietrzykowski R., Rakoczy-Trojanowska M., Zieliński W., 1999, Wykorzystanie grupowania metodą $k$--średnich do badania zmienności somaklonalnej żyta ozimego {\it Secale cereale} L., XXIX Colloquium Biometryczne
 30. Zieliński R., Zieliński W., 1999, Estimating $\beta$ in the model $y={x\over\beta}+\varepsilon,\beta>0$, XXV Konferencja Statystyka Matematyczna
 31. Kobus P., Zieliński W., 2000, Ocena jakości dopasowania funkcji produkcji w nawożeniu, XXX Colloquium Biometryczne
 32. Pietrzykowski R., Zieliński W., 2000, Procedura wielowymiarowych porównań wielokrotnych, XXX Colloquium Biometryczne
 33. Kozioł D., Zieliński W., 2001, Porównanie generatorów liczb losowych, XXXI Colloquium Biometryczne
 34. Wojnar J., Zieliński W., 2001, Zastosowanie wielowymiarowej regresji binarnej do analizy masy poubojowej, XXXI Colloquium Biometryczne
 35. Pietrzykowski R., Zieliński W., 2001, Procedura wielowymiarowych porównań wielokrotnych, XX Konferencja Wielowymiarowa Analiza Statystyczna
 36. Kozioł D., Zieliński W., 2002, A comparison of confidence intervals for maximum of a quadratic regression, XXXII Colloquium Biometryczne
 37. Wojnar J., Zieliński W., 2002, Badanie równoległości $K$ prostych regresji, XXXII Colloquium Biometryczne
 38. Wojnar J., Zieliński W., 2002, Porównanie współczynników kierunkowych $K$ prostych regresji, XXVIII Konferencja Statystyka Matematyczna
 39. Zieliński R., Zieliński W., 2002, Estymacja parametru $\beta$ w modelu $y={x\over\beta}+\varepsilon,\beta>0$, XXI Konferencja Wielowymiarowa Analiza Statystyczna
 40. Zieliński W., 2003, Procedury porównań wielokrotnych, IMPAN
 41. Kozioł D., Zieliński W., 2003, Robustness of confidence intervals for maximum of a quadratic regression function against autocorrelation, XXXIII Colloquium Biometryczne
 42. Kozioł D., Zieliński W., 2003, Odporność przedziałów ufności dla maksimum kwadratowej funkcji regresji, XXII Konferencja Wielowymiarowa Analiza Statystyczna
 43. Baran S., Pietrzykowski R., Zieliński W., 2004, Zastosowanie metod statystycznych w badaniu bioróżnorodności w populacji jodły koreańskiej {\it Abies koreana} Wils., XXXIV Colloquium Biometryczne
 44. Jaworski S., Zieliński W., 2004, Procedura wydzielania grup $\varepsilon$--jednorodnych dla trzech rozkładów normalnych, XXXIV Colloquium Biometryczne
 45. Kozioł D., Zieliński W., 2004, Uodpornienie przedziałów ufności dla punktu maksimum kwadratowej funkcji regresji, XXXIV Colloquium Biometryczne
 46. Zieliński R., Zieliński W., 2004, Najkrótsze dokładne nieparametryczne przedziały ufności dla kwantyli, XXXIII Konferencja Zastosowań Matematyki
 47. Jaworski S., Zieliński W., 2004, Procedura podziału średnich trzech rozkładów normalnych na grupy $\varepsilon$--jednorodne, XXIII Konferencja Wielowymiarowa Analiza Statystyczna
 48. Jaworski S., Zieliński W., 2004, Procedura podziału średnich trzech rozkładów normalnych na grupy $\varepsilon$--jednorodne, XXX Konferencja Statystyka Matematyczna
 49. Harton A., Zieliński W., 2005, Obszar ufności dla prawdopodobieństw rozkładu wielomianowego, XXXV Colloquium Biometryczne
 50. Zieliński W., 2005, Test dla parametru skali: symetria a nieobciążoność, XXXI Konferencja Statystyka Matematyczna
 51. Zieliński W., 2006, Robust test for variance comparison, XXXVI Colloquium Biometryczne
 52. Zieliński W., 2006, Odporny test porównania wariancji, XXV Konferencja Wielowymiarowa Analiza Statystyczna
 53. Zieliński W., 2008, Przykład zastosowania dokładnego nieparametrycznego przedziału ufności dla VaR, Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych, IX
 54. Zieliński W., 2008, Nieparametryczny przedział ufnośći dla {\bit At-Risk-of-Poverty-Rate}, XXVII Konferencja Wielowymiarowa Analiza Statystyczna
 55. Zieliński W., 2008, Przedział ufności dla {\bit At-Risk-of-Poverty-Rate}, IMPAN, 11 grudnia 2008
 56. Zieliński W., 2009, Przedział ufności dla {\bit At-Risk-of-Poverty-Rate}, MINI PW, 07 stycznia 2009
 57. Zieliński W., 2009, A nonparametric confidence interval for {\bit At-Risk-of-Poverty-Rate}: example of application, Quantitative Methods in Economy X
 58. Zieliński W., 2009, Uogólniona miara dopasowania w modelu liniowym, Quantitative Methods in Economy X
 59. Zieliński W., 2009, Dwuczynnikowa analiza profilowa z interakcjami, XXXIX Colloquium Biometryczne
 60. Zieliński W., 2009, Porównanie estymatorów sukcesu w dwóch modelach, XXVIII Konferencja Wielowymiarowa Analiza Statystyczna
 61. Zieliński W., 2009, Najkrótsze przedziały ufności Cloppera-Pearsona , XXXV Statystyka Matematyczna, Wisła
 62. Zieliński W., 2010, Własności statystyczne planu kontroli prowadzonych przez NIK, XXIX Konferencja Wielowymiarowa Analiza Statystyczna
 63. Zieliński W., 2010, Najkrótsze przedziały ufności dla prawdopodobieństwa sukcesu w modelu ujemnym dwumianowym, XXXVI Statystyka Matematyczna, Wisła
 64. Zieliński W., 2010, Estymacja prawdopodobieństwa sukcesu; porównanie modelu dwumianowego i modelu Pascala, Seminarium KEiS SGGW
 65. Zieliński W., 2010, Statistical properties of a control design of controls provided by Supreme Chamber of Control, Quantitative Methods in Economy XI
 66. Zieliński W., 2011, A remark on UPOV approach to testing uniformity of self-fertilized species, XLI Colloquium Biometricum
 67. Zieliński W., 2011, Comparison of confidence intervals for fraction in finite populations, Quantitative Methods in Economy XII
 68. Zieliński W., 2011, Porównanie przedziałów ufności dla frakcji w populacjach skończonych, XXX Konferencja Wielowymiarowa Analiza Statystyczna
 69. Zieliński W., 2011, ,,Ulosowione'' najkrótsze przedziały ufności dla prawdopodobieństwa sukcesu, XXXVII Statystyka Matematyczna, Wisła
 70. Zieliński W., 2012, Zarys biografii prof. Ryszarda Zielińskiego, XLI Konferencja Zastosowań Matematyki, Zakopane
 71. Hanusz Z., Tarasińska J, Zieliński W., 2012, Adaptation of Shapiro-Wilk test to the case of known mean, XLII Colloquium Biometricum
 72. Zieliński W., 2012, Zastosowanie najkrótszych przedziałów ufności dla frakcji w kontrolach NIK, XXXI Konferencja Wielowymiarowa Analiza Statystyczna
 73. Zieliński W., 2012, Biografia prof. Ryszarda Zielińskiego, XXXVIII Statystyka Matematyczna, Wisła
 74. Zieliński W., 2012, Przedziały ufności dla frakcji, IMPAN, 12 grudnia 2012
 75. Zieliński W., 2013, Przedziały ufności dla frakcji, Seminarium KEiS SGGW, 12 marca 2013
 76. Zieliński W., 2013, Przedziały ufności dla prawdopdobieństwa sukcesu, XLIII Colloquium Bimetricum, Wykład zaproszony
 77. Zieliński W., 2013, Wspomnienie o Ryszardzie Zielińskim, XXXII Konferencja Wielowymiarowa Analiza Statystyczna
 78. Zieliński W., 2013, Przedziały ufności dla wskaźnika struktury w populacjach skończonych, XXXII Konferencja Wielowymiarowa Analiza Statystyczna
 79. Zieliński W., 2013, Najkrótsze przedziały ufności dla prawdopodobieństwa sukcesu w modelu ujemnym dwumianowym, XXXIX Statystyka Matematyczna, Wisła
 80. Zieliński W., 2014, Najkrótsze przedziały ufności dla prawdopodobieństwa sukcesu w modelu ujemnym dwumianowym, IMPAN, 16 stycznia 2014
 81. Zieliński W., 2015, Odporność nieparametrycznego przedziału ufności dla ARPR, The First Cracow Scientific Seminar on the Applications of Nonparametric and Robust Statistics in Economics
 82. Zieliński W., 2015, Przedziały ufności dla frakcji w dwuwarstwowej populacji skończonej, Quantitative Methods in Economy XVI
 83. Zieliński W., 2015, Przedziały ufności dl frakcji w populacji skończonej podzielonej na dwie warstwy, XXXIV Konferencja Wielowymiarowa Analiza Statystyczna
 84. Zieliński W., 2015, Najkrótszy przedział ufności dla frakcji w populacji skończonej, XLI Statystyka Matematyczna, Wisła
 85. Zieliński W., 2016, Jerzy Spława-Neyman, Quantitative Methods in Economy XVII