Conferences

 1. Sieradzki, D., Zieliński, W., 2019, Alokacja próby w problemie estymacji wskaźnika struktury w populacjach skończonych, XXXVIII Konferencja Wielowymiarowa Analiza Statystyczna
 2. Zieliński W., 2019, Confidence interval for odds ratio, XLV Statystyka Matematyczna, Będlewo
 3. Zieliński W., 2019, Garść uwag o przedziałach ufności, Seminarium KEiS SGGW, 29 października 2019
 4. Jaworski, S., Zieliński, W., 2019, The shortest confidence interval for the weighted sum of two binomial proportions, XLIX Colloquium Biometricum
 5. Zieliński W., 2019, Kilka uwag o przedziałach ufności, LX Szkoła Matematyki Poglądowej 23 sierpnia 2019 (wykład zaproszony)
 6. Zieliński W., 2019, Przedział ufności dla różnicy dwóch prawdopodobieństw sukcesu, Konferencja Naukowa „Metodologia Badań Statystycznych” – MET2019 3-5 lipca 2019 r.
 7. Zieliński W., 2019, Kilka uwag o dydaktyce w Data Science, XXVIII Konferencja Dydaktyczna, Łódż 2019
 8. Sieradzki, D., Zieliński, W., 2019, Przykład zastosowania optymalnej alokacji próby w populacji skończonej, XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa im. Profesora Aleksandra Zeliasia "Modelowanie i Prognozowanie Zjawisk Społeczno-Gospodarczych"
 9. Jędrzejczak, A., Pekasiewicz, D., Zieliński, W., 2019, Analiza długości asymptotycznego przedziału ufności dla ilorazu kwantyli rozkładu Daguma, XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa im. Profesora Aleksandra Zeliasia "Modelowanie i Prognozowanie Zjawisk Społeczno-Gospodarczych"
 10. Jaworski, S., Zieliński, W., 2019, Najkrótszy przedział ufności dla kombinacji liniowej dwóch prawdopodobieństw sukcesu, IMPAN, 10 stycznia 2017
 11. Zieliński, W., 2018, Przedział ufności dla różnicy dwóch prawdopodobieństw sukcesu, Seminarium KZM SGGW, 26 listopada 2018
 12. Sieradzki, D., Zieliński, W., 2018, Przykład zastosowania optymalnej alokacji próby uwzględniającej koszty badania, XXXVII Konferencja Wielowymiarowa Analiza Statystyczna
 13. Zieliński, W., 2018, Przedział ufności dla różnicy dwóch prawdopodobieństw sukcesu, XXXVII Konferencja Wielowymiarowa Analiza Statystyczna
 14. Jaworski, S., Zieliński, W., 2018, New test for comparison of binomial proportions: power comparison, XLVIII Colloquium Biometricum
 15. Zieliński, W., Jędrzejczak, A., Pekasiewicz, D., 2018, Przedział ufności dla ilorazu kwantyli rozkładu Daguma, XII Międzynarodowa Konferencja Naukowa im. Profesora Aleksandra Zeliasia "Modelowanie i Prognozowanie Zjawisk Społeczno-Gospodarczych"
 16. Jędrzejczak, A., Pekasiewicz, D., Zieliński, W., 2018, Porównanie własności estymatorów parametrów rozkładu Daguma, XII Międzynarodowa Konferencja Naukowa im. Profesora Aleksandra Zeliasia "Modelowanie i Prognozowanie Zjawisk Społeczno-Gospodarczych"
 17. Zieliński, W., 2018, Przedział ufności dla różnicy dwóch prawdopodobieństw sukcesu, Seminarium KEiS SGGW, 09 października 2018
 18. Sieradzki, D., Zieliński, W., 2018, Przykład zastosowania optymalnej alokacji próby uwzględniającej koszty badania, Quantitative Methods in Economy XVIII
 19. Jędrzejczak, A., Pekasiewicz, D., Zieliński, W., 2018, Przedział ufności dla ilorazu kwantyli rozkładu Daguma, IMPAN, 11 stycznia 2018
 20. Jaworski, S., Zieliński, W., 2017, Comparison of binomial proportions: new test, XXXVI Konferencja Wielowymiarowa Analiza Statystyczna
 21. Jędrzejczak, A., Pekasiewicz, D., Zieliński, W., 2017, Interval Estimation of Quantile Ratios for the Dagum Distribution Applied to Income Inequality Analysis, XXXVI Konferencja Wielowymiarowa Analiza Statystyczna
 22. Sieradzki, D., Zieliński, W., 2017, Zagadnienie kosztów w estymacji frakcji w dwuwarstwowej populacji skończonej, XXXVI Konferencja Wielowymiarowa Analiza Statystyczna
 23. Zieliński, W., 2017, Moje doświadczenia z dydaktyki przedmiotów ilościowych, XXVI Konferencja Dydaktyczna, Łódż 2017 (wykład zaproszony)
 24. Jaworski, S., Zieliński, W., 2017, Comparison of binomial proportions: new test, XLVII Colloquium Biometricum
 25. Zieliński, W., 2017, Przedział ufności dla ilorazu kwantyli rozkładu Daguma, Seminairum KEIS, 10 października 2017
 26. Sieradzki, D., Zieliński, W., 2017, Przykład zastosowania optymalnej alokacji w estymacji frakcji, Quantitative Methods in Economy XVII
 27. Zieliński, W., 2017, Przedział ufności dla kombinacji liniowej dwóch prawdopodobieństw sukcesu, Katedra Metod Statystycznych, UŁ, 22 marca 2017
 28. Zieliński, W., 2017, Przedział ufności dla kombinacji liniowej dwóch prawdopodobieństw sukcesu, IMPAN, 17 stycznia 2017
 29. Sieradzki, D., Zieliński, W., 2016, Estymacja frakcji w dwuwarstwowej populacji skończonej, XXXV Konferencja Wielowymiarowa Analiza Statystyczna
 30. Sieradzki, D., Zieliński, W., 2016, Estymacja frakcji w dwuwarstwowej populacji skończonej, XXV SKAD
 31. Zieliński, W., 2016, Uwaga o estymacji prawdopodobieństwa sukcesu, XLVI Colloquium Biometricum
 32. Zieliński, W., 2016, Confidence Interval For The Weighted Sum Of Two Binomial Proportions, XLII Statystyka Matematyczna, Będlewo
 33. Zieliński, W., 2016, Jerzy Spława-Neyman, Quantitative Methods in Economy XVII
 34. Zieliński, W., 2015, Przedziały ufności dl frakcji w populacji skończonej podzielonej na dwie warstwy, XXXIV Konferencja Wielowymiarowa Analiza Statystyczna
 35. Zieliński, W., 2015, Najkrótszy przedział ufności dla frakcji w populacji skończonej, XLI Statystyka Matematyczna, Będlewo
 36. Zieliński, W., 2015, Odporność nieparametrycznego przedziału ufności dla ARPR, The First Cracow Scientific Seminar on the Applications of Nonparametric and Robust Statistics in Economics
 37. Zieliński, W., 2015, Przedział ufności dla frakcji w populacji skończonej podzielonej na dwie warstwy, Seminarium KEiS SGGW, 06 października 2015
 38. Zieliński, W., 2015, Przedziały ufności dla frakcji w dwuwarstwowej populacji skończonej, Quantitative Methods in Economy XVI
 39. Zieliński, W., 2014, Najkrótsze przedziały ufności dla prawdopodobieństwa sukcesu w modelu ujemnym dwumianowym, IMPAN, 16 stycznia 2014
 40. Zieliński, W., 2013, Najkrótsze przedziały ufności dla prawdopodobieństwa sukcesu w modelu ujemnym dwumianowym, XXXIX Statystyka Matematyczna, Wisła
 41. Zieliński, W., 2013, Przedziały ufności dla wskaźnika struktury w populacjach skończonych, XXXII Konferencja Wielowymiarowa Analiza Statystyczna
 42. Zieliński, W., 2013, Wspomnienie o Ryszardzie Zielińskim, XXXII Konferencja Wielowymiarowa Analiza Statystyczna
 43. Zieliński, W., 2013, Przedziały ufności dla prawdopdobieństwa sukcesu, XLIII Colloquium Biometricum, Wykład zaproszony
 44. Zieliński, W., 2013, Przedziały ufności dla frakcji, Seminarium KEiS SGGW, 12 marca 2013
 45. Zieliński, W., 2012, Biografia prof. Ryszarda Zielińskiego, XXXVIII Statystyka Matematyczna, Wisła
 46. Zieliński, W., 2012, Zastosowanie najkrótszych przedziałów ufności dla frakcji w kontrolach NIK, XXXI Konferencja Wielowymiarowa Analiza Statystyczna
 47. Hanusz, Z., Tarasińska, J, Zieliński, W., 2012, Adaptation of Shapiro-Wilk test to the case of known mean, XLII Colloquium Biometricum
 48. Zieliński, W., 2012, Zarys biografii prof. Ryszarda Zielińskiego, XLI Konferencja Zastosowań Matematyki, Zakopane
 49. Zieliński, W., 2012, Przedziały ufności dla frakcji, IMPAN, 12 grudnia 2012
 50. Zieliński, W., 2011, ,,Ulosowione'' najkrótsze przedziały ufności dla prawdopodobieństwa sukcesu, XXXVII Statystyka Matematyczna, Wisła
 51. Zieliński, W., 2011, Porównanie przedziałów ufności dla frakcji w populacjach skończonych, XXX Konferencja Wielowymiarowa Analiza Statystyczna
 52. Zieliński, W., 2011, A remark on UPOV approach to testing uniformity of self-fertilized species, XLI Colloquium Biometricum
 53. Zieliński, W., 2011, Comparison of confidence intervals for fraction in finite populations, Quantitative Methods in Economy XII
 54. Zieliński, W., 2010, Najkrótsze przedziały ufności dla prawdopodobieństwa sukcesu w modelu ujemnym dwumianowym, XXXVI Statystyka Matematyczna, Wisła
 55. Zieliński, W., 2010, Własności statystyczne planu kontroli prowadzonych przez NIK, XXIX Konferencja Wielowymiarowa Analiza Statystyczna
 56. Zieliński, W., 2010, Estymacja prawdopodobieństwa sukcesu; porównanie modelu dwumianowego i modelu Pascala, Seminarium KEiS SGGW
 57. Zieliński, W., 2010, Statistical properties of a control design of controls provided by Supreme Chamber of Control, Quantitative Methods in Economy XI
 58. Zieliński, W., 2009, Najkrótsze przedziały ufności Cloppera-Pearsona , XXXV Statystyka Matematyczna, Wisła
 59. Zieliński, W., 2009, Dwuczynnikowa analiza profilowa z interakcjami, XXXIX Colloquium Biometryczne
 60. Zieliński, W., 2009, Porównanie estymatorów sukcesu w dwóch modelach, XXVIII Konferencja Wielowymiarowa Analiza Statystyczna
 61. Zieliński, W., 2009, Uogólniona miara dopasowania w modelu liniowym, Quantitative Methods in Economy X
 62. Zieliński, W., 2009, A nonparametric confidence interval for {\bit At-Risk-of-Poverty-Rate}: example of application, Quantitative Methods in Economy X
 63. Zieliński, W., 2009, Przedział ufności dla {\bit At-Risk-of-Poverty-Rate}, MINI PW, 07 stycznia 2009
 64. Zieliński, W., 2008, Nieparametryczny przedział ufnośći dla {\bit At-Risk-of-Poverty-Rate}, XXVII Konferencja Wielowymiarowa Analiza Statystyczna
 65. Zieliński, W., 2008, Przykład zastosowania dokładnego nieparametrycznego przedziału ufności dla VaR, Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych, IX
 66. Zieliński, W., 2008, Przedział ufności dla {\bit At-Risk-of-Poverty-Rate}, IMPAN, 11 grudnia 2008
 67. Zieliński, W., 2006, Robust test for variance comparison, XXXVI Colloquium Biometryczne
 68. Zieliński, W., 2006, Odporny test porównania wariancji, XXV Konferencja Wielowymiarowa Analiza Statystyczna
 69. Harton, A., Zieliński, W., 2005, Obszar ufności dla prawdopodobieństw rozkładu wielomianowego, XXXV Colloquium Biometryczne
 70. Zieliński, W., 2005, Test dla parametru skali: symetria a nieobciążoność, XXXI Konferencja Statystyka Matematyczna
 71. Kozioł, D., Zieliński, W., 2004, Uodpornienie przedziałów ufności dla punktu maksimum kwadratowej funkcji regresji, XXXIV Colloquium Biometryczne
 72. Jaworski, S., Zieliński, W., 2004, Procedura wydzielania grup $\varepsilon$--jednorodnych dla trzech rozkładów normalnych, XXXIV Colloquium Biometryczne
 73. Baran, S., Pietrzykowski, R., Zieliński, W., 2004, Zastosowanie metod statystycznych w badaniu bioróżnorodności w populacji jodły koreańskiej {\it Abies koreana} Wils., XXXIV Colloquium Biometryczne
 74. Zieliński, R., Zieliński, W., 2004, Najkrótsze dokładne nieparametryczne przedziały ufności dla kwantyli, XXXIII Konferencja Zastosowań Matematyki
 75. Jaworski, S., Zieliński, W., 2004, Procedura podziału średnich trzech rozkładów normalnych na grupy $\varepsilon$--jednorodne, XXX Konferencja Statystyka Matematyczna
 76. Jaworski, S., Zieliński, W., 2004, Procedura podziału średnich trzech rozkładów normalnych na grupy $\varepsilon$--jednorodne, XXIII Konferencja Wielowymiarowa Analiza Statystyczna
 77. Kozioł, D., Zieliński, W., 2003, Robustness of confidence intervals for maximum of a quadratic regression function against autocorrelation, XXXIII Colloquium Biometryczne
 78. Kozioł, D., Zieliński, W., 2003, Odporność przedziałów ufności dla maksimum kwadratowej funkcji regresji, XXII Konferencja Wielowymiarowa Analiza Statystyczna
 79. Zieliński, W., 2003, Procedury porównań wielokrotnych, IMPAN
 80. Wojnar, J., Zieliński, W., 2002, Porównanie współczynników kierunkowych $K$ prostych regresji, XXXII Colloquium Biometryczne
 81. Kozioł, D., Zieliński, W., 2002, A comparison of confidence intervals for maximum of a quadratic regression, XXXII Colloquium Biometryczne
 82. Wojnar, J., Zieliński, W., 2002, Porównanie współczynników kierunkowych $K$ prostych regresji, XXVIII Konferencja Statystyka Matematyczna
 83. Zieliński, R., Zieliński, W., 2002, Estymacja parametru $\beta$ w modelu $y={x\over\beta}+\varepsilon,\beta>0$, XXI Konferencja Wielowymiarowa Analiza Statystyczna
 84. Wojnar, J., Zieliński, W., 2001, Zastosowanie wielowymiarowej regresji binarnej do analizy masy poubojowej, XXXI Colloquium Biometryczne
 85. Kozioł, D., Zieliński, W., 2001, Porównanie generatorów liczb losowych, XXXI Colloquium Biometryczne
 86. Pietrzykowski, R., Zieliński, W., 2001, Procedura wielowymiarowych porównań wielokrotnych, XX Konferencja Wielowymiarowa Analiza Statystyczna
 87. Pietrzykowski, R., Zieliński, W., 2000, Procedura wielowymiarowych porównań wielokrotnych, XXX Colloquium Biometryczne
 88. Kobus, P., Zieliński, W., 2000, Ocena jakości dopasowania funkcji produkcji w nawożeniu, XXX Colloquium Biometryczne
 89. Chmiel, M., Zieliński, W., 1999, Application of ARIMA model to daily temperature prognosis, XXX Colloquium Biometryczne
 90. Zieliński, R., Zieliński, W., 1999, Estimating $\beta$ in the model $y={x\over\beta}+\varepsilon,\beta>0$, XXV Konferencja Statystyka Matematyczna
 91. Pietrzykowski, R., Rakoczy-Trojanowska, M., Zieliński, W., 1999, Wykorzystanie grupowania metodą $k$--średnich do badania zmienności somaklonalnej żyta ozimego {\it Secale cereale} L., XXIX Colloquium Biometryczne
 92. Kobus, P., Zieliński, W., 1999, Application of spectral analysis to temperature forecasting, XXIX Colloquium Biometryczne
 93. Zieliński, W., 1997, Uwaga o zaokrągleniach i normalności, XXVII Colloquium Biometryczne
 94. Korentz, A., Zieliński, W., 1997, O analizie frakcji, XXVII Colloquium Biometryczne
 95. Zieliński, W., 1997, Uwaga o zaokrągleniach i normalności, XXIII Konferencja ,,Statystyka Matematyczna"
 96. Korentz, A., Zieliński, W., 1997, O analizie frakcji, XXIII Konferencja ,,Statystyka Matematyczna"
 97. Zieliński, W., 1997, Procedury porównań wielokrotnych, PTM Lublin
 98. Rabczenko, D., Zieliński, W., 1996, On robustness of multiple comparison procedures, XXII (VI International) Conference on Mathematical Statistics
 99. Zieliński, W., 1995, O porównaniu procedur porównań wielokrotnych, Zjazd PTB
 100. Górczyński, J., Kobryń, J., Zieliński, W., 1995, Prognoza terminu sadzenia rozsady sałaty w uprawach szklarniowych, XXV Colloquium Biometryczne
 101. Rabczenko, D., Zieliński, W., 1995, Odporność procedur porównań wielokrotnych na zaburzenie założenia o normalności rozkładów, XXI Konferencja Statystyka Matematyczna
 102. Jaworski, S., Zieliński, W., 1994, Planowanie eksperymentu $2^{k-p}$ w $2^r$ blokach, XXIV Colloquium Metodologiczne z Agrobiometrii
 103. Jaworski, S., Zieliński, W., 1994, Nowa procedura porównań wielokrotnych, XX Konferencja Statystyka Matematyczna
 104. Zieliński, W., 1991, O odporności testu analizy wariancji, XXI Colloquium Metodologiczne z Agrobiometrii
 105. Górczyński, J., Zieliński, A., Zieliński, W., 1991, Własności estymatora parametru lambda transformacji potęgowej, XXI Colloquium Metodologiczne z Agrobiometrii
 106. Zieliński, W., 1990, Odporny test dla wariancji, XX Colloquium Metodologiczne z Agrobiometrii
 107. Zieliński, W., 1990, Odporny test dla wariancji, XVI Konferencja Statystyka Matematyczna
 108. Zieliński, W., 1989, Uwagi o porównaniu jednoczesnych przedziałów ufności, XIX Colloquium Metodologiczne z Agrobiometrii
 109. Zieliński, W., 1988, Porównanie procedur porównań wielokrotnych, XVIII Colloquium Metodologiczne z Agrobiometrii
 110. Zieliński, W., 1988, Monte Carlo comparison of the multiple comparison procedures, 4th International Conference on Mathematical Statistics
 111. Zieliński, W., 1987, Problem Hsu, XIV Konferencja Statystyka Matematyczna
 112. Zieliński, W., 1986, On robustness of the standard estimator of variance components, International Conference on Mathematical Statistics
 113. Zieliński, W., 1986, On robustness of the standard estimator of variance components, 1st World Congress of the Bernoulli Society
 114. Zieliński, W., 1985, O odporności standardowego estymatora wariancji w modelach liniowych, XV Colloquium Metodologiczne z Agrobiometrii
 115. Zieliński, W., 1985, Odporna estymacja komponentów wariancyjnych, XII Konferencja Statystyka Matematyczna
 116. Zieliński, W., 1985, On robust estimation of variance components, 9th Joint Seminar on Stochastics IM AdW DDR - IM PAN
 117. Zieliński, W., 1985, Robust estimation of variance components, 4th European Meeting of Young Statisticians
 118. Zieliński, W., 1984, O odporności mocy testu dla prawdopodobieństw w schemacie Bernoulliego, XIV Colloquium Metodologiczne z Agrobiometrii