Conferences

 1. Sieradzki, D., Zieliński, W., 2018, Przykład zastosowania optymalnej alokacji próby uwzględniającej koszty badania, XXXVII Konferencja Wielowymiarowa Analiza Statystyczna, ,
 2. Zieliński, W., 2018, Przedział ufności dla różnicy dwóch prawdopodobieństw sukcesu, XXXVII Konferencja Wielowymiarowa Analiza Statystyczna, ,
 3. Jaworski, S., Zieliński, W., 2018, New test for comparison of binomial proportions: power comparison, XLVIII Colloquium Biometricum, ,
 4. Zieliński, W., Jędrzejczak, A., Pekasiewicz, D., 2018, Przedział ufności dla ilorazu kwantyli rozkładu Daguma, XII Międzynarodowa Konferencja Naukowa im. Profesora Aleksandra Zeliasia "Modelowanie i Prognozowanie Zjawisk Społeczno-Gospodarczych", ,
 5. Jędrzejczak, A., Pekasiewicz, D., Zieliński, W., 2018, Porównanie własności estymatorów parametrów rozkładu Daguma, XII Międzynarodowa Konferencja Naukowa im. Profesora Aleksandra Zeliasia "Modelowanie i Prognozowanie Zjawisk Społeczno-Gospodarczych", ,
 6. Zieliński, W., 2018, Przedział ufności dla różnicy dwóch prawdopodobieństw sukcesu, Seminarium KEiS SGGW, 09 października 2018, ,
 7. Sieradzki, D., Zieliński, W., 2018, Przykład zastosowania optymalnej alokacji próby uwzględniającej koszty badania, Quantitative Methods in Economy XVIII, ,
 8. Jaworski, S., Zieliński, W., 2017, Comparison of binomial proportions: new test, XXXVI Konferencja Wielowymiarowa Analiza Statystyczna, ,
 9. Jędrzejczak, A., Pekasiewicz, D., Zieliński, W., 2017, Interval Estimation of Quantile Ratios for the Dagum Distribution Applied to Income Inequality Analysis, XXXVI Konferencja Wielowymiarowa Analiza Statystyczna, ,
 10. Sieradzki, D., Zieliński, W., 2017, Zagadnienie kosztów w estymacji frakcji w dwuwarstwowej populacji skończonej, XXXVI Konferencja Wielowymiarowa Analiza Statystyczna, ,
 11. Zieliński, W., 2017, Moje doświadczenia z dydaktyki przedmiotów ilościowych, XXVI Konferencja Dydaktyczna, Łódż 2017 (wykład zaproszony), ,
 12. Jaworski, S., Zieliński, W., 2017, Comparison of binomial proportions: new test, XLVII Colloquium Biometricum, ,
 13. Zieliński, W., 2017, Przedział ufności dla ilorazu kwantyli rozkładu Daguma, Seminairum KEIS, 10 października 2017, ,
 14. Sieradzki, D., Zieliński, W., 2017, Przykład zastosowania optymalnej alokacji w estymacji frakcji, Quantitative Methods in Economy XVII, ,
 15. Zieliński, W., 2017, Przedział ufności dla kombinacji liniowej dwóch prawdopodobieństw sukcesu, Katedra Metod Statystycznych, UŁ, 22 marca 2017, ,
 16. Zieliński, W., 2017, Przedział ufności dla kombinacji liniowej dwóch prawdopodobieństw sukcesu, IMPAN, 17 stycznia 2017, ,
 17. Sieradzki, D., Zieliński, W., 2016, Estymacja frakcji w dwuwarstwowej populacji skończonej, XXXV Konferencja Wielowymiarowa Analiza Statystyczna, ,
 18. Sieradzki, D., Zieliński, W., 2016, Estymacja frakcji w dwuwarstwowej populacji skończonej, XXV SKAD, ,
 19. Zieliński, W., 2016, Uwaga o estymacji prawdopodobieństwa sukcesu, XLVI Colloquium Biometricum, ,
 20. Zieliński, W., 2016, Confidence Interval For The Weighted Sum Of Two Binomial Proportions, XLII Statystyka Matematyczna, Będlewo, ,
 21. Zieliński, W., 2016, Jerzy Spława-Neyman, Quantitative Methods in Economy XVII, ,
 22. Zieliński, W., 2015, Przedziały ufności dl frakcji w populacji skończonej podzielonej na dwie warstwy, XXXIV Konferencja Wielowymiarowa Analiza Statystyczna, ,
 23. Zieliński, W., 2015, Najkrótszy przedział ufności dla frakcji w populacji skończonej, XLI Statystyka Matematyczna, Będlewo, ,
 24. Zieliński, W., 2015, Odporność nieparametrycznego przedziału ufności dla ARPR, The First Cracow Scientific Seminar on the Applications of Nonparametric and Robust Statistics in Economics, ,
 25. Zieliński, W., 2015, Przedział ufności dla frakcji w populacji skończonej podzielonej na dwie warstwy, Seminarium KEiS SGGW, 06 października 2015, ,
 26. Zieliński, W., 2015, Przedziały ufności dla frakcji w dwuwarstwowej populacji skończonej, Quantitative Methods in Economy XVI, ,
 27. Zieliński, W., 2014, Najkrótsze przedziały ufności dla prawdopodobieństwa sukcesu w modelu ujemnym dwumianowym, IMPAN, 16 stycznia 2014, ,
 28. Zieliński, W., 2013, Najkrótsze przedziały ufności dla prawdopodobieństwa sukcesu w modelu ujemnym dwumianowym, XXXIX Statystyka Matematyczna, Wisła, ,
 29. Zieliński, W., 2013, Przedziały ufności dla wskaźnika struktury w populacjach skończonych, XXXII Konferencja Wielowymiarowa Analiza Statystyczna, ,
 30. Zieliński, W., 2013, Wspomnienie o Ryszardzie Zielińskim, XXXII Konferencja Wielowymiarowa Analiza Statystyczna, ,
 31. Zieliński, W., 2013, Przedziały ufności dla prawdopdobieństwa sukcesu, XLIII Colloquium Biometricum, Wykład zaproszony, ,
 32. Zieliński, W., 2013, Przedziały ufności dla frakcji, Seminarium KEiS SGGW, 12 marca 2013, ,
 33. Zieliński, W., 2012, Biografia prof. Ryszarda Zielińskiego, XXXVIII Statystyka Matematyczna, Wisła, ,
 34. Zieliński, W., 2012, Zastosowanie najkrótszych przedziałów ufności dla frakcji w kontrolach NIK, XXXI Konferencja Wielowymiarowa Analiza Statystyczna, ,
 35. Hanusz, Z., Tarasińska, J, Zieliński, W., 2012, Adaptation of Shapiro-Wilk test to the case of known mean, XLII Colloquium Biometricum, ,
 36. Zieliński, W., 2012, Zarys biografii prof. Ryszarda Zielińskiego, XLI Konferencja Zastosowań Matematyki, Zakopane, ,
 37. Zieliński, W., 2012, Przedziały ufności dla frakcji, IMPAN, 12 grudnia 2012, ,
 38. Zieliński, W., 2011, ,,Ulosowione'' najkrótsze przedziały ufności dla prawdopodobieństwa sukcesu, XXXVII Statystyka Matematyczna, Wisła, ,
 39. Zieliński, W., 2011, Porównanie przedziałów ufności dla frakcji w populacjach skończonych, XXX Konferencja Wielowymiarowa Analiza Statystyczna, ,
 40. Zieliński, W., 2011, A remark on UPOV approach to testing uniformity of self-fertilized species, XLI Colloquium Biometricum, ,
 41. Zieliński, W., 2011, Comparison of confidence intervals for fraction in finite populations, Quantitative Methods in Economy XII, ,
 42. Zieliński, W., 2010, Najkrótsze przedziały ufności dla prawdopodobieństwa sukcesu w modelu ujemnym dwumianowym, XXXVI Statystyka Matematyczna, Wisła, ,
 43. Zieliński, W., 2010, Własności statystyczne planu kontroli prowadzonych przez NIK, XXIX Konferencja Wielowymiarowa Analiza Statystyczna, ,
 44. Zieliński, W., 2010, Estymacja prawdopodobieństwa sukcesu; porównanie modelu dwumianowego i modelu Pascala, Seminarium KEiS SGGW, ,
 45. Zieliński, W., 2010, Statistical properties of a control design of controls provided by Supreme Chamber of Control, Quantitative Methods in Economy XI, ,
 46. Zieliński, W., 2009, Najkrótsze przedziały ufności Cloppera-Pearsona , XXXV Statystyka Matematyczna, Wisła, ,
 47. Zieliński, W., 2009, Dwuczynnikowa analiza profilowa z interakcjami, XXXIX Colloquium Biometryczne, ,
 48. Zieliński, W., 2009, Porównanie estymatorów sukcesu w dwóch modelach, XXVIII Konferencja Wielowymiarowa Analiza Statystyczna, ,
 49. Zieliński, W., 2009, Uogólniona miara dopasowania w modelu liniowym, Quantitative Methods in Economy X, ,
 50. Zieliński, W., 2009, A nonparametric confidence interval for {\bit At-Risk-of-Poverty-Rate}: example of application, Quantitative Methods in Economy X, ,
 51. Zieliński, W., 2009, Przedział ufności dla {\bit At-Risk-of-Poverty-Rate}, MINI PW, 07 stycznia 2009, ,
 52. Zieliński, W., 2008, Nieparametryczny przedział ufnośći dla {\bit At-Risk-of-Poverty-Rate}, XXVII Konferencja Wielowymiarowa Analiza Statystyczna, ,
 53. Zieliński, W., 2008, Przykład zastosowania dokładnego nieparametrycznego przedziału ufności dla VaR, Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych, IX, ,
 54. Zieliński, W., 2008, Przedział ufności dla {\bit At-Risk-of-Poverty-Rate}, IMPAN, 11 grudnia 2008, ,
 55. Zieliński, W., 2006, Robust test for variance comparison, XXXVI Colloquium Biometryczne, ,
 56. Zieliński, W., 2006, Odporny test porównania wariancji, XXV Konferencja Wielowymiarowa Analiza Statystyczna, ,
 57. Harton, A., Zieliński, W., 2005, Obszar ufności dla prawdopodobieństw rozkładu wielomianowego, XXXV Colloquium Biometryczne, ,
 58. Zieliński, W., 2005, Test dla parametru skali: symetria a nieobciążoność, XXXI Konferencja Statystyka Matematyczna, ,
 59. Kozioł, D., Zieliński, W., 2004, Uodpornienie przedziałów ufności dla punktu maksimum kwadratowej funkcji regresji, XXXIV Colloquium Biometryczne, ,
 60. Jaworski, S., Zieliński, W., 2004, Procedura wydzielania grup $\varepsilon$--jednorodnych dla trzech rozkładów normalnych, XXXIV Colloquium Biometryczne, ,
 61. Baran, S., Pietrzykowski, R., Zieliński, W., 2004, Zastosowanie metod statystycznych w badaniu bioróżnorodności w populacji jodły koreańskiej {\it Abies koreana} Wils., XXXIV Colloquium Biometryczne, ,
 62. Zieliński, R., Zieliński, W., 2004, Najkrótsze dokładne nieparametryczne przedziały ufności dla kwantyli, XXXIII Konferencja Zastosowań Matematyki, ,
 63. Jaworski, S., Zieliński, W., 2004, Procedura podziału średnich trzech rozkładów normalnych na grupy $\varepsilon$--jednorodne, XXX Konferencja Statystyka Matematyczna, ,
 64. Jaworski, S., Zieliński, W., 2004, Procedura podziału średnich trzech rozkładów normalnych na grupy $\varepsilon$--jednorodne, XXIII Konferencja Wielowymiarowa Analiza Statystyczna, ,
 65. Kozioł, D., Zieliński, W., 2003, Robustness of confidence intervals for maximum of a quadratic regression function against autocorrelation, XXXIII Colloquium Biometryczne, ,
 66. Kozioł, D., Zieliński, W., 2003, Odporność przedziałów ufności dla maksimum kwadratowej funkcji regresji, XXII Konferencja Wielowymiarowa Analiza Statystyczna, ,
 67. Zieliński, W., 2003, Procedury porównań wielokrotnych, IMPAN, ,
 68. Wojnar, J., Zieliński, W., 2002, Badanie równoległości $K$ prostych regresji, XXXII Colloquium Biometryczne, ,
 69. Kozioł, D., Zieliński, W., 2002, A comparison of confidence intervals for maximum of a quadratic regression, XXXII Colloquium Biometryczne, ,
 70. Wojnar, J., Zieliński, W., 2002, Porównanie współczynników kierunkowych $K$ prostych regresji, XXVIII Konferencja Statystyka Matematyczna, ,
 71. Zieliński, R., Zieliński, W., 2002, Estymacja parametru $\beta$ w modelu $y={x\over\beta}+\varepsilon,\beta>0$, XXI Konferencja Wielowymiarowa Analiza Statystyczna, ,
 72. Wojnar, J., Zieliński, W., 2001, Zastosowanie wielowymiarowej regresji binarnej do analizy masy poubojowej, XXXI Colloquium Biometryczne, ,
 73. Kozioł, D., Zieliński, W., 2001, Porównanie generatorów liczb losowych, XXXI Colloquium Biometryczne, ,
 74. Pietrzykowski, R., Zieliński, W., 2001, Procedura wielowymiarowych porównań wielokrotnych, XX Konferencja Wielowymiarowa Analiza Statystyczna, ,
 75. Pietrzykowski, R., Zieliński, W., 2000, Procedura wielowymiarowych porównań wielokrotnych, XXX Colloquium Biometryczne, ,
 76. Kobus, P., Zieliński, W., 2000, Ocena jakości dopasowania funkcji produkcji w nawożeniu, XXX Colloquium Biometryczne, ,
 77. Chmiel, M., Zieliński, W., 1999, Application of ARIMA model to daily temperature prognosis, XXX Colloquium Biometryczne, ,
 78. Zieliński, R., Zieliński, W., 1999, Estimating $\beta$ in the model $y={x\over\beta}+\varepsilon,\beta>0$, XXV Konferencja Statystyka Matematyczna, ,
 79. Pietrzykowski, R., Rakoczy-Trojanowska, M., Zieliński, W., 1999, Wykorzystanie grupowania metodą $k$--średnich do badania zmienności somaklonalnej żyta ozimego {\it Secale cereale} L., XXIX Colloquium Biometryczne, ,
 80. Kobus, P., Zieliński, W., 1999, Application of spectral analysis to temperature forecasting, XXIX Colloquium Biometryczne, ,
 81. Zieliński, W., 1997, Uwaga o zaokrągleniach i normalności, XXVII Colloquium Biometryczne, ,
 82. Korentz, A., Zieliński, W., 1997, O analizie frakcji, XXVII Colloquium Biometryczne, ,
 83. Zieliński, W., 1997, Uwaga o zaokrągleniach i normalności, XXIII Konferencja ,,Statystyka Matematyczna", ,
 84. Korentz, A., Zieliński, W., 1997, O analizie frakcji, XXIII Konferencja ,,Statystyka Matematyczna", ,
 85. Zieliński, W., 1997, Procedury porównań wielokrotnych, PTM Lublin, ,
 86. Rabczenko, D., Zieliński, W., 1996, On robustness of multiple comparison procedures, XXII (VI International) Conference on Mathematical Statistics, ,
 87. Zieliński, W., 1995, O porównaniu procedur porównań wielokrotnych, Zjazd PTB, ,
 88. Górczyński, J., Kobryń, J., Zieliński, W., 1995, Prognoza terminu sadzenia rozsady sałaty w uprawach szklarniowych, XXV Colloquium Biometryczne, ,
 89. Rabczenko, D., Zieliński, W., 1995, Odporność procedur porównań wielokrotnych na zaburzenie założenia o normalności rozkładów, XXI Konferencja Statystyka Matematyczna, ,
 90. Jaworski, S., Zieliński, W., 1994, Planowanie eksperymentu $2^{k-p}$ w $2^r$ blokach, XXIV Colloquium Metodologiczne z Agrobiometrii, ,
 91. Jaworski, S., Zieliński, W., 1994, Nowa procedura porównań wielokrotnych, XX Konferencja Statystyka Matematyczna, ,
 92. Zieliński, W., 1991, O odporności testu analizy wariancji, XXI Colloquium Metodologiczne z Agrobiometrii, ,
 93. Górczyński, J., Zieliński, A., Zieliński, W., 1991, Własności estymatora parametru lambda transformacji potęgowej, XXI Colloquium Metodologiczne z Agrobiometrii, ,
 94. Zieliński, W., 1990, Odporny test dla wariancji, XX Colloquium Metodologiczne z Agrobiometrii, ,
 95. Zieliński, W., 1990, Odporny test dla wariancji, XVI Konferencja Statystyka Matematyczna, ,
 96. Zieliński, W., 1989, Uwagi o porównaniu jednoczesnych przedziałów ufności, XIX Colloquium Metodologiczne z Agrobiometrii, ,
 97. Zieliński, W., 1988, Porównanie procedur porównań wielokrotnych, XVIII Colloquium Metodologiczne z Agrobiometrii, ,
 98. Zieliński, W., 1988, Monte Carlo comparison of the multiple comparison procedures, 4th International Conference on Mathematical Statistics, ,
 99. Zieliński, W., 1987, Problem Hsu, XIV Konferencja Statystyka Matematyczna, ,
 100. Zieliński, W., 1986, On robustness of the standard estimator of variance components, International Conference on Mathematical Statistics, ,
 101. Zieliński, W., 1986, On robustness of the standard estimator of variance components, 1st World Congress of the Bernoulli Society, ,
 102. Zieliński, W., 1985, O odporności standardowego estymatora wariancji w modelach liniowych, XV Colloquium Metodologiczne z Agrobiometrii, ,
 103. Zieliński, W., 1985, Odporna estymacja komponentów wariancyjnych, XII Konferencja Statystyka Matematyczna, ,
 104. Zieliński, W., 1985, On robust estimation of variance components, 9th Joint Seminar on Stochastics IM AdW DDR - IM PAN, ,
 105. Zieliński, W., 1985, Robust estimation of variance components, 4th European Meeting of Young Statisticians, ,
 106. Zieliński, W., 1984, O odporności mocy testu dla prawdopodobieństw w schemacie Bernoulliego, XIV Colloquium Metodologiczne z Agrobiometrii, ,