Books (in Polish)

Wójcik A., Ubysz-Borucka L., Zieliński W., 1984, Tablice Statystyczne, Wydawnictwa SGGW-AR Zieliński R., Zieliński W., 1987, Podręczne Tablice Statystyczne, WNT Zieliński R., Zieliński W., 1990, Tablice Statystyczne, PWN
Zieliński W., 1994, Podstawowe testy statystyczne z przykładami przyrodniczymi, Fundacja Rozwój SGGW Zieliński W., 1996, Tablice Statystyczne, Fundacja Rozwój SGGW Zieliński W., 1997, Wybrane testy statystyczne, Fundacja Rozwój SGGW
Zieliński W., 1997, Tablice Statystyczne, Wyd. II poprawione, Fundacja Rozwój SGGW Zieliński W., 1998, Analiza regresji, Fundacja Rozwój SGGW Kobus P., Pietrzykowski R., Zieliński W., 1998, Statystyka z pakietem STATISTICA, Fundacja Rozwój SGGW
Zieliński W., 1999, Wybrane testy statystyczne, Wyd. II poprawione, Fundacja Rozwój SGGW Zieliński W., 1999, Tablice Statystyczne, Wyd. III poprawione i uzupełnione, Fundacja Rozwój SGGW Zieliński W., 2000, Tablice statystyczne, wyd IV, Fundacja Rozwój SGGW
Kobus P., Pietrzykowski R., Zieliński W., 2001, Statystyka z pakietem STATISTICA, Wyd II, Fundacja Rozwój SGGW Jaworski S., Kobus P., Kozioł D., Pietrzykowski R., Zieliński W., 2001, Zbiór zadań z podstaw statystyki i ekonometrii, WSEI Warszawa Zieliński W., 2001, Tablice statystyczne, Wyd. V, Fundacja Rozwój SGGW
Jaworski S., Kobus P., Kozioł D., Pietrzykowski R., Zieliński W., 2005, Zbiór zadań z podstaw ekonometrii, WSEI Warszawa Zieliński W., 2007, Teoretyczne podstawy ekonometrycznych jednorównaniowych modeli liniowych, Wydawnictwo SGGW Zieliński W., 2010, Estymacja wskaźnika struktury, Wydawnictwo SGGW
Jaworski S., Zieliski W., 2012, Zbir zada Zalewska M., Zieliski W., Jaworski S., Furmaczyk K., 2014, Zbir zada