Wojciech Zieliński

Katedra Ekonometrii i Statystyki

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

Materiały pomocnicze do wykładu ze statystyki matematycznej

Materiały pomocnicze do wykładu ze statystyki opisowej

Materiały pomocnicze do wykładu ze statystyki

Materiały pomocnicze do wykładu z rachunku prawdopodobieństwa

Materiały pomocnicze do wykładu z metody reprezentacyjnej

Supporting material to the lecture (BDA)

Materiały pomocnicze do wykładu z biostatystyki (WUM)

Klasówki, zaliczenia, egzaminy

Propozycje tematów prac dyplomowych

Konsultacje, korepetycje itp

Zbiór zadań dla Studentów WZIiM

Zbiór zadań dla Studentów WUM

Wybrane tablice statystyczne

Szkolenie dla pracowników ZAiPZŚ WUM

Wszystkie materiały wykładowe i ćwiczeniowe powstały w ścisłej wieloletniej współpracy z moimi Kolegami:

Doktorem Stanisławem Jaworskim

Doktorem Pawłem Kobusem

Doktorem Robertem Pietrzykowskim

Zachęcam do zajrzenia na Ich strony!

E-mail: wojtek.zielinski@statystyka.info
E-mail: wojciech_zielinski@sggw.pl
Mail: Nowoursynowska 159, PL-02-787 Warszawa
Katedra Ekonometrii i Statystyki SGGW