Wojciech Zieliński, KES, SGGW

Konsultacje

Wielokrotnie zwracano się do mnie z pytaniem o:Zapraszam do bezpośredniego kontaktu ze mną lub skorzystania z usług firm, które prowadzą odpowiednią działalność. Poniżej znajduje się lista „firm” internetowych, które udało mi się znaleźć w sieci. Lista ta będzie sukcesywnie uzupełniana!
www.empiricalacademy.pl
www.ekonometria.pl

E-mail: wojtek.zielinski@statystyka.info
E-mail: wojciech_zielinski@sggw.pl