Wojciech Zieliński, KES, SGGW

Rachunek prawdopodobieństwa

Przedmiot o nazwie Rachunek prawdopodobieństwa jest realizowany na pierwszym roku kierunku Informatyka i Ekonometria na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki SGGW. Po raz pierwszy przedmiot ten był realizowany w roku akademickim 2002/2003.Wykład (to co widać na ścianie - część pierwsza)
Wykład (to co widać na ścianie - część druga)
Wykład (to co widać na ścianie - część trzecia)


Informacja o egzaminie 10 września 2021Sugeruję przestudiowanie przykładowych rozwiązań zadań


1

Zdarzenia losowe

zadania

2

Kombinatoryka

zadania

3

Prawdopodobieństwo geometryczne

zadania

4

Prawdopodobieństwo warunkowe

zadania

5

Rozkłady skokowe

zadania

6

Prawdopodobieństwo całkowite

zadania

7

Wartość oczekiwana i wariancja

zadania

8

Rozkłady prawdopodobieństwa

zadania

9

Współczynnik korelacji

zadania

10

Nierówność Czebyszewa

zadania

11

Funkcje zmiennych losowych

zadania

12

Różne rozkłady prawdopodobieństwa

zadania

13

Rozkłady dwuwymiarowe

zadaniaPolecam do samodzielnego rozwiązania zadania z egzaminów aktuarialnych. Oryginalne zestawy zadaniowe można znaleźć na stronach Wydziału Nauk Ekonomicznych UW. Poniżej zamieszczam te zestawy w nieco przerobionej formie:
Elementarny rachunek prawdopodobieństwa; Zmienne losowe; Twierdzenia graniczne; Łańcuchy Markowa

Różne ciekawostki probabilistyczne:
http://www.probability.net/
http://www-stat.stanford.edu/~susan/surprise/
http://www.statslab.cam.ac.uk/probweb/
http://www.wsp.krakow.pl/mat/sprawy.dyd/ploinfo3.htm
http://www.mt.com.pl/num/10_00/mat.htm
http://wiem.onet.pl/wiem/0087a8.html
http://www.lotto.pl/
http://www.zse.bydgoszcz.pl/~marlin/humor.htm
http://www.stattucino.com/berrie/dsl/Galton.html
http://www.mste.uiuc.edu/activity/regression
http://www.aquiz.com/Aqu21/
http://www.wtamu.edu/~crobinson/5516/unit2a.htm

E-mail: wojtek.zielinski@statystyka.info
E-mail: wojciech_zielinski@sggw.pl