Wojciech Zieliński, KES, SGGW

Metoda Reprezentacyjna

Przedmiot o nazwie Metoda Reprezentacyjna jest realizowany na pierwszym roku studiów drugiego stopnia kierunku Informatyka i Ekonometria na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki SGGW.Wykład (to co widać na ścianie)