Wojciech Zieliński, KES, SGGW

Statystyka matematyczna

Przedmiot o nazwie Statystyka matematyczna jest realizowany na drugim roku kierunku Informatyka i Ekonometria na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki SGGW. Po raz pierwszy przedmiot ten był realizowany w roku akademickim 2002/2003. Poniższe zadania były częściowo rozwiązywane na ćwiczeniach.Wykład (to co widać na ścianie - część pierwsza)
Wykład (to co widać na ścianie - część druga)


1

Wstęp

wykład

zadania

2

Modele statystyczne

wykład

zadania

3

Preliminaria

wykład

zadania

4

Estymacja punktowa

wykład

zadania

5

Dostateczność

wykład

zadania

6

Estymatory nieobciążone

wykład

zadania

7

Metoda największej wiarogodności

wykład

zadania

8

Metoda najmniejszych kwadratów

wykład

zadania

9

Zbiory ufności

wykład

zadania

10

Weryfikacja hipotez

wykład

zadania

11

Testy zgodności

wykład

zadania

12

Elementy teorii decyzji

wykład

zadania

13

Statystyka bayesowska

wykład

zadaniaSugeruję przestudiowanie przykładowych rozwiązań zadań
Rozkłady prawdopodobieństwa
Kilka zadanek z rachunku prawdopodobieństwa
Zadania zaliczeniowe
Kilka zadanek przygotowawczych do klasówki nr 1


Polecam do samodzielnego rozwiązania zadania z egzaminów aktuarialnych. Oryginalne zestawy zadaniowe można znaleźć na stronach Wydziału Nauk Ekonomicznych UW. Poniżej zamieszczam te zestawy w nieco przerobionej formie:
Estymacja punktowa; Przedziały ufności; Weryfikacja hipotez statystycznych

E-mail: wojtek.zielinski@statystyka.info
E-mail: wojciech_zielinski@sggw.pl