Wojciech Zieliński, KES, SGGW

Statystyka matematyczna

Przedmiot o nazwie Statystyka matematyczna jest realizowany na drugim roku kierunku Informatyka i Ekonometria na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki SGGW. Po raz pierwszy przedmiot ten był realizowany w roku akademickim 2002/2003. Poniższe zadania były częściowo rozwiązywane na ćwiczeniach.Harmonogram wykładów 2019/20
Wykład (to co widać na ścianie - część pierwsza)
Wykład (to co widać na ścianie - część druga)

Sugeruję przestudiowanie przykładowych rozwiązań zadań


1

Wstęp

wykład

zadania

2

Modele statystyczne

wykład

zadania

3

Preliminaria

wykład

zadania

4

Estymacja punktowa

wykład

zadania

5

Dostateczność

wykład

zadania

6

Estymatory nieobciążone

wykład

zadania

7

Metoda największej wiarogodności

wykład

zadania

8

Metoda najmniejszych kwadratów

wykład

zadania

9

Zbiory ufności

wykład

zadania

10

Weryfikacja hipotez

wykład

zadania

11

Testy zgodności

wykład

zadania

12

Elementy teorii decyzji

wykład

zadania

13

Statystyka bayesowska

wykład

zadaniaRozkłady prawdopodobieństwa
Kilka zadanek z rachunku prawdopodobieństwa
Zadania zaliczeniowe
Kilka zadanek przygotowawczych do klasówki nr 1


Polecam do samodzielnego rozwiązania zadania z egzaminów aktuarialnych. Oryginalne zestawy zadaniowe można znaleźć na stronach Wydziału Nauk Ekonomicznych UW. Poniżej zamieszczam te zestawy w nieco przerobionej formie:
Estymacja punktowa; Przedziały ufności; Weryfikacja hipotez statystycznych

E-mail: wojtek.zielinski@statystyka.info
E-mail: wojciech_zielinski@sggw.pl