Wojciech Zieliński, KES, SGGW

Biostatystyka

Przedmiot o nazwie Biostatystyka jest prowadzony studiach drugiego stopnia na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.Materiały wykładowe dla kierunku Dietetyka

Materiały wykładowe dla kierunku Zdrowie Publiczne (część pierwsza)
Materiały wykładowe dla kierunku Zdrowie Publiczne (część druga)

Podstawowe modele statystyczne (zadania)
Analiza jednej populacji - estymacja parametrów (zadania)
Analiza jednej populacji - weryfikacja hipotez (zadania)
Porównanie dwóch populacji (zadania)
Porównanie wielu populacji (zadania)
Test chi-kwadrat niezależności (zadania)
Testy diagnostyczne (zadania)


Test chi-kwadrat niezależności: Dane do zadaniaE-mail: wojtek.zielinski@statystyka.info
E-mail: wojciech_zielinski@sggw.pl