Wojciech Zieliński, KES, SGGW

Biostatystyka

Przedmiot o nazwie Biostatystyka jest prowadzony studiach drugiego stopnia na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.Materiały wykładowe dla kierunku Dietetyka

Materiały wykładowe dla kierunku Zdrowie Publiczne (część pierwsza)
Materiały wykładowe dla kierunku Zdrowie Publiczne (część druga)

Podstawowe modele statystyczne (zadania)
Analiza jednej populacji - estymacja parametrów (zadania)
Analiza jednej populacji - weryfikacja hipotez (zadania)
Porównanie dwóch populacji (zadania)
Porównanie wielu populacji (zadania)
Test chi-kwadrat niezależności (zadania)
Testy diagnostyczne (zadania)


Test chi-kwadrat niezależności: Dane do zadaniaE-mail: wojtek.zielinski@statystyka.info
E-mail: wojciech_zielinski@sggw.pl

 1. 67921
 2. 66974
 3. 66987
 4. 67001
 5. 67925
 6. 67011
 7. 67013
 8. 67014
 9. 64351
 10. 64360
 11. 65135
 12. 66966
 13. 66971
 14. 66973
 15. 66975
 16. 66977
 17. 66978
 18. 66981
 19. 66983
 20. 66985
 21. 66989
 22. 66994
 23. 66995
 24. 66998
 25. 67003
 26. 67004
 27. 67005
 28. 67006
 29. 67007
 30. 67009
 31. 67015
 32. 67019
 33. 67020
 34. 67021
 35. 67022
 36. 67028
 37. 67037
 38. 67040
 39. 67045
 40. 67054
 41. 67151
 42. 67930
 43. 67932
 44. 67933
 45. 67934
 46. 76307
 47. 76312
 48. 76316
 49. 76319
 50. 76321
 51. 77223