Research papers

Draft or preprints of some papers are included

 1. Zieliński W., 2020, A new confidence interval for the odds ratio: an application to the analysis of the risk of survival of an enterprise, , (submitted),
 2. Zielińska-Kolasińska Z., Zieliński W., 2019, A New Confidence Interval for the Odds Ratio, , (submitted), http://arxiv.org/abs/1910.03832
 3. Lipiec A., Sybilski A., Zieliński, W., and others, 2019, Prevalence of allergic rhinitis and asthma in Poland in relation to pollen counts, , (submitted), https://doi.org/10.5114/ada.2019.83624
 4. Jędrzejczak, A., Pekasiewicz, D., Zieliński, W., 2019, The shortest confidence interval for ratio of quantile of the Dagum distribution, , (submitted), http://arxiv.org/abs/1903.04226
 5. Jaworski, S., Zieliński, W., 2019, The shortest confidence interval for the weighted sum of two binomial proportions, , (submitted), http://arxiv.org/abs/1903.11555
 6. Namysłowski, A., Lipiec, A., Zieliński, W., and others, 2019, The importance of specific IgE antibodies in epidemiology of allergic rhinitis and asthma (ECAP survey): part two. A relationship between concentration of specific IgE antibodies in serum and clinical outcome of allergic diseases, , (submitted),
 7. Sieradzki, D., Zieliński, W., 2019, Cost issue in estimation of proportion in a finite population divided among two strata, , (submitted), http://arxiv.org/abs/1903.09935v1
 8. Jędrzejczak, A., Pekasiewicz, D., Zieliński, W., 2019, Confidence Interval for the Income Quantile Share Ratio, REVSTAT-Statistical Journal, 19(1), 87-97 https://www.ine.pt/revstat/pdf/ConfidenceIntervalQuantileRatioDagum.pdf
 9. Lipiec A., Sybilski A., Zieliński, W., and others, 2020, Sensitisation to airborne allergens as a risk factor for allergic rhinitis and asthma in the Polish population, Advances in Dermatology and Allergology/Postępy Dermatologii i Alergologii, XXXVII (5), 751-759 https://doi.org/10.5114/ada.2019.84231
 10. Zieliński, W., 2020, A new exact confidence interval for the difference of two binomial proportions, REVSTAT-Statistical Journal, 18(4), 521-530 https://www.ine.pt/revstat/pdf/REVSTAT_v18-n4-8.pdf
 11. Sieradzki, D., Zieliński, W., 2019, An example of application of optimal sample allocation in a finite population, Proceedings Zakopane, 13, 223-231 http://arxiv.org/abs/1903.06988
 12. Zieliński, W., et.al., 2019, Dissociating polysensitization and multimorbidity in children and adults of a Polish general population cohort, Clinical and Translational Allergy, 9(4), 1-10 https://doi.org/10.1186/s13601-019-0246-y
 13. Namysłowski, A., Lipiec, A., Samoliński, B., Zieliński, W., 2018, The importance of specific IgE antibodies in epidemiology of allergic rhinitis and asthma - the Epidemiology of Allergic Diseases in Poland (ECAP) survey: part one. Influence of allergy risk factors on concentration of specific IgE antibodies in serum, Advances in Dermatology and Allergology/Postępy Dermatologii i Alergologii, XXXV (5), 520-526 http://www.doi.org/10.5114/pdia.2017.70894
 14. Wojnar, J., Zieliński, W., 2018, Analiza zatrudnienia w nowej UE z wykorzystaniem FPCA, Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych, XIX(2), 183-191 http://www.doi.org/10.22630/MIBE.2018.19.2.17
 15. Sieradzki, D., Zieliński, W., 2018, Sample allocation in estimation of proportion in a finite population divided into two strata: an example of application, Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych, XIX(1), 71-77 http://www.doi.org/10.22630/MIBE.2018.19.1.7
 16. Zieliński, W., 2018, Confidence interval for the weighted sum of two Binomial proportions, Applicationes Mathematicae, 45(1), 53-60 http://www.doi.org/10.4064/am2349-12-2017
 17. Zieliński, W., Jędrzejczak, A., Pekasiewicz, D., 2018, Estimation of Quantile Ratios of the Dagum Distribution, Proceedings Zakopane, 12, 603-611 http://www.doi.org/10.14659/SEMF.2018.01.61
 18. Jędrzejczak, A., Pekasiewicz, D., Zieliński, W., 2018, Comparison of Estimation Methods of the Dagum Distribution Parameters, Proceedings Zakopane, 12, 180-189 http://www.doi.org/10.14659/SEMF.2018.01.18
 19. Zieliński, W., 2017, A comment on “New non-parametric inferences for low-income proportions” by Shan Luo and Gengsheng Qin, (unpublished), , http://arxiv.org/abs/1903.02973
 20. Jaworski, S., Zieliński, W., 2017, New test for comparison of binomial proportions: power comparison, Colloquium Biometricum, 47, 35-40
 21. Jaworski, S., Zieliński, W., 2017, Comparison of binomial proportions: new test, Colloquium Biometricum, 47, 16-23
 22. Sieradzki, D., Zieliński, W., 2017, Sample allocation in estimation of proportion in a finite population divided into two strata, Statistics in Transition new series, 18(3), 541-548 http://www.doi.org/10.21307
 23. Zieliński, W., 2017, The shortest Clopper-Pearson randomized confidence interval for binomial probability, REVSTAT-Statistical Journal, 15(1), 141-153
 24. Zieliński, W., 2016, The shortest confidence interval for proportion in finite populations, Applicationes Mathematicae, 43(2), 173-183 http://www.doi.org/10.4064/am2297-7-2016
 25. Samoliński, B., Namysłowski, A., Raciborski, F., Zieliński, W., 2016, Znaczenie wybranych swoistych przeciwciał IgE w epidemiologii alergicznego nieżytu nosa i astmy – program Epidemiologia Chorób Alergicznych w Polsce (ECAP), Alergologia Polska - Polish Journal of Allergology, 3, 102-107 http://www.doi.org/j.alergo.2016.08.001
 26. Zieliński, W., 2016, A remark on estimating defectiveness in sampling acceptance inspection , Colloquium Biometricum, 46, 9-14
 27. Hanusz, Z., Tarasińska, J., Zieliński, W., 2016, Shapiro-Wilk test for normality with known mean, REVSTAT-Statistical Journal, 14(1), 89-100
 28. Zieliński, W., 2015, A confidence interval for proportion in finite population divided into two strata: a numerical study, Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych, XVI(2), 152-158
 29. Zalewska, M., Zieliński, W., 2014, Statistical analysis of attitudes towards the idea of voluntary health insurance implementation among patients suffering from allergy and asthma, Statistics in Transition new series, 15(4), 535-544
 30. Zieliński, W., 2014, The shortest randomized confidence interval for probability of success in a negative binomial model, Applicationes Mathematicae, 41(1), 43-49 http://www.doi.org/10.4064/am41-1-4
 31. Zieliński, W., 2013, Confidence intervals for fraction in finite populations: minimal sample size, Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych, XIV, 309-315
 32. Zieliński, W., 2013, Comparison of estimators of a probability of success in two models, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica, 286, 119-127
 33. Zieliński, W., 2012, An application of the shortest confidence intervals for fraction in controls provided by Supreme Chamber of Control, Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych, XIII, 134 – 138
 34. Hanusz, Z., Tarasińska, J., Zieliński, W., 2012, Adaptation of Shapiro-Wilk test to the case of known mean , Colloquium Biometricum, 42, 43-50
 35. Zieliński, W., 2012, The shortest confidence interval for probability of success in a negative binomial model, Applicationes Mathematicae, 39(2), 143-149 http://www.doi.org/10.4064/am39-2-3
 36. Zieliński, W., 2011, Comparison of confidence intervals for fraction in finite populations, Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych, XII, 177-182
 37. Zieliński, W., 2011, A remark on UPOV approach to testing uniformity of self-fertilized species, Colloquium Biometricum, 41, 201-210
 38. Zieliński, W., 2011, Robustness of the confidence interval for At-Risk-of-Poverty-Rate, Statistics in Transition new series, 12(1), 115-126
 39. Zieliński, W., 2010, Robust test for comparison of two variances, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica, 235, 109-118
 40. Zieliński, W., 2010, Statistical properties of a control design of controls provided by Supreme Chamber of Control, Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych, XI, 158-167
 41. Zieliński, W., 2010, The shortest Clopper-Pearson confidence interval for binomial probability, Communications in Statistics - Simulation and Computation, 39, 188-193 http://www.doi.org/10.1080/03610910903391270
 42. Zieliński, W., 2009, A nonparametric confidence interval for {\bit At-Risk-of-Poverty-Rate}: example of application, Polish Journal of Environmental Studies, vol. 18, no 5B, 217-219
 43. Zieliński, W., 2009, A nonparametric confidence interval for {\bit At-Risk-of-Poverty-Rate}, Statistics in Transition new series, 10(3), 437-444
 44. Zieliński, W., 2009, Uogólniona miara dopasowania w modelu liniowym, Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych, X, 286-292
 45. Kozioł, D., Zieliński, W., 2009, Prognoza optymalnego terminu sadzenia sałaty w uprawach szklarniowych, Problemy rolnictwa światowego, Zeszyty Naukowe SGGW, 9 (XXIV), 83-88
 46. Zieliński, W., Górska, E., B., 2009, Two-way profile analysis with interaction: an application to microbiological experiment, Colloquium Biometricum, 39, 81-89
 47. Zieliński, W., 2009, Two-way profile analysis with interaction, Colloquium Biometricum, 39, 69-79
 48. Zieliński, W., 2008, A remark on interpretation of pooling results, Folia Oeconomica Stetinensia, 7(15), 56-62 http://www.doi.org/10.2478/v10031-008-0018-7
 49. Kozioł, D., Zieliński, W., 2008, Robustification of confidence intervals for the maximum point of a quadratic regression against autocorrelation, Biometrical Letters, 45(2), 1-8
 50. Kowalczyk, K., Kobryń, J., Zieliński, W., 2008, Evaluation of pollen fertility in pepino ({\it Solanum muricatum} Ait.), Folia Horticulturae, 20(1), 43-59
 51. Zieliński, W., 2008, Przykład zastosowania dokładnego nieparametrycznego przedziału ufności dla VaR, Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych, IX, 239-244
 52. Zieliński, W., 2008, Goldfeld--Quandt Test: Unbiasedness vs Symmetry, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica, 216, 201-209
 53. Zieliński, W., 2007, Estimating $\beta$ in the model $y=x/\beta+\varepsilon, \beta>0$. II. Nonbayesian approach, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica, 206, 23-30
 54. Zieliński, W., 2007, Interval estimation of $\beta$ in the model $y=x/\beta+\varepsilon, \beta>0$. I. Bayesian approach, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica, 206, 11-21
 55. Kozioł, D., Pietrzykowski, R., Zieliński, W., 2005, Trudności z estymacją ilorazu parametrów, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, VII(5), 44-48
 56. Baran, S., Kalemba, D., Pietrzykowski, R., Zieliński, W., 2005, Wykorzystanie wielowymiarowych metod statystycznych do badania bioróżnorodności jodły pospolitej {\it Abies alba} Mill, Colloquium Biometryczne, 35, 115-126
 57. Harton, A., Zieliński, W., 2005, Obszar ufności dla prawdopodobieństw rozkładu wielomianowego, Colloquium Biometryczne, 35, 141-145
 58. Kozioł, D., Pietrzykowski, R., Zieliński, W., 2005, Wykorzystanie metody $k$ średnich w taksonomii portfela akcji, Ekonomiczno-Informatyczny Kwartalnik Naukowy, WSEI, 3, 76-81
 59. Zieliński, R., Zieliński, W., 2005, Best exact nonparametric confidence intervals for quantiles, Statistics, 39(1), 67-71 http://www.doi.org/10.1080/02331880412331329854
 60. Wojnar, J., Zieliński, W., 2004, Multiple comparisons of slopes of regression lines, Biometrical Letters, 41(1), 25-35
 61. Pietrzykowski, R., Zieliński, W., 2004, A new procedure of multivariate multiple comparisons, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica, 175, 99-105
 62. Jaworski, S., Zieliński, W., 2004, A procedure for $\varepsilon$-comparison of means of two normal distributions, Applicationes Mathematicae, 31(2), 155-160
 63. Danielczuk, J., Pietrzykowski, R., Zieliński, W., 2004, Comparitive study of the enzymatic method for the determination of vitamin C with routine methods according to ISO, Polish Journal of Food and Nutrition Sciences, 13/54(1), 41-46
 64. Kozioł, D., Zieliński, W., 2003, Robustness of confidence intervals for the maximum point of a quadratic regression against autocorrelation, Biometrical Letters, 40(2), 65-72
 65. Kozioł, D., Zieliński, W., 2003, Comparison of confidence intervals for maximum of a quadratic regression function, Biometrical Letters, 40(2), 57-64
 66. Jaworski, S., Zieliński, W., 2002, On optimality of a procedure of multiple comparisons, Biometrical Letters, 39, 1-9
 67. Wojnar, J., Zieliński, W., 2002, Application of multivariate binary regression to beef analysis, Colloquium Biometryczne, 32, 159-166
 68. Danielczuk, J., Zieliński, W., 2001, Przydatność metody enzymatycznej do oznaczania zawartości witaminy C w wybranych sokach owocowych i warzywnych, Prace Instytutów i Laboratoriów Badawczych Przemysłu Spożywczego, 56, 73-84
 69. Kozioł, D., Zieliński, W., 2001, A comparison of random numbers generators, Biometrical Letters, 38, 81-87
 70. Chmiel, M., Zieliński, W., 2000, Application of ARIMA model to daily temperature prognosis, Colloquium Biometryczne, XXX, 197-206
 71. Mądry, W., Zieliński, W., Rozbicki, J., Wyszyński, Z., 1999, Kalibracja i ocena działania symulacyjnych modeli roślin uprawnych, Roczniki Nauk Rolniczych, Seria A, 114, 25-40
 72. Pietrzykowski, R., Rakoczy-Trojanowska, M., Zieliński, W., 1999, Wykorzystanie grupowania metodą $k$--średnich do badania zmienności somaklonalnej żyta ozimego {\it Secale cereale} L., Colloquium Biometryczne, XXIX, 287-292
 73. Kobus, P., Zieliński, W., 1999, Application of spectral analysis to temperature forecasting, Colloquium Biometryczne, XXIX, 270-276
 74. Zieliński, W., 1998, Comparison of a probability of the correct decision of multiple comparison procedures, Biometrical Letters, 35, 67-76
 75. Rabczenko, D., Zieliński, W., 1998, On the robustness of multiple comparison procedures, Biometrical Letters, 35, 83-94
 76. Korentz, A., Zieliński, W., 1997, O analizie oznaczeń frakcji, Colloquium Biometryczne, XXVII, 195-199
 77. Gniewosz, M., Sobczak, E., Zieliński, W., 1997, Optimisation of saccharose and ammonium sulfate concentrations for pullulan biosynthesis by {\it Aureobasidium pullulans} in batch culture, Polish Journal of Food and Nutrition Sciences, 6, 61-68
 78. Jaworski, S., Zieliński, W., 1995, Planowanie eksperymentu $2^{k-p}$ w $2^r$ blokach, Algorytmy Biometryczne i Statystyczne, 17, 49-55
 79. Jaworski, S., Zieliński, W., 1995, Planowanie i analiza eksperymentu $2^{k-p}$ w $2^r$ blokach, Colloquium Biometryczne, XXV, 14-22
 80. Górczyński, J., Kobryń, J., Zieliński, W., 1995, Prognoza terminu sadzenia rozsady sałaty w uprawach szklarniowych, Colloquium Biometryczne, XXV, 35-43
 81. Zieliński, W., 1993, Nowa procedura porównań wielokrotnych, Część II, Wydawnictwo SGGW, ,
 82. Zieliński, W., 1992, A robust test for variance, Applicationes Mathematicae, 21, 441-448
 83. Zieliński, W., 1992, Monte-Carlo comparison of multiple comparison procedures, Biometrical Journal, 34, 291-296 http://www.doi.org/10.1002/bimj.4710340304
 84. Zieliński, W., 1991, O odporności mocy testu hipotezy o prawdopodobieństwie w schemacie Bernoulliego, Listy Biometryczne, 28, 123-130
 85. Zieliński, W., 1991, Nowa procedura porównań wielokrotnych, Wydawnictwo SGGW, ,
 86. Górczyński, J., Zieliński, A., Zieliński, W., 1991, Własności estymatora parametru lambda transformacji potęgowej, Colloquium Metodologiczne z Agrobiometrii, XXI, 296-301
 87. Zieliński, W., 1990, Two remarks on the comparison of simultaneous confidence intervals, Biometrical Journal, 2, 717-719 http://www.doi.org/10.1002/bimj.4710320609
 88. Zieliński, W., 1989, A note on the Hsu problem, Statistics, 20, 195-198
 89. Zieliński, W., 1989, Odporna estymacja komponentów wariancyjnych, Matematyka Stosowana, XXXI, 15-35
 90. Zieliński, W., 1986, On robust estimation of variance components, Probability and Mathematical Statistics, 7, 95-102
 91. Zieliński, W., 1985, O odporności standardowego estymatora wariancji w modelu liniowym, Colloquium Metodologiczne z Agrobiometrii, XV, 217-226
 92. Zieliński, R., Zieliński, W., 1985, O odpornym estymatorze wariancji w modelu liniowym, Matematyka Stosowana, XXVI, 127-136
 93. Zieliński, R., Zieliński, W., 1984, On robust estimation in the simplest exponential model, Applicationes Mathematicae, XVIII, 387-401
 94. Zieliński, R., Zieliński, W., 1982, Kilka uwag na temat mocy testu Pawłowskiego, Przegląd Statystyczny, XXIX, 441-445