BOOKS

Statystyka matematyczna stosowana. Elementy Politechnika Warszawska
Centrum Studiów Zaawansowancyh
Lecture Notes 5 ,2011, s. 54

Komputerowe generatory liczb losowych. WNT, Warszawa 1997. Stron 134.
(Wsp. Robert Wieczorkowski)
(Random number generators for computers, 1997, p. 134)

Siedem wykładów wprowadzających do statystyki matematycznej. Biblioteka Matematyczna Tom 72. PWN, Warszawa 1990. Stron 108.
(Seven introductory lectures to mathematical statistics, 1990, p.108) Aktualizacja 2 listopada 2009

Tablice statystyczne. PWN, Warszawa 1990. Stron 453. (Wsp. Wojciech Zieliński)
(Statistical tables, 1990, p.453)

Podręczne tablice statystyczne. WNT, Warszawa 1987. Stron 41. (Wsp. Wojciech Zieliński)
(Handy statistical tables, 1987, p.41

Stochastische Verfahren zur Suche nach dem Minimum einer Funktion. Akademie Verlag, Berlin 1983. p.133. (Wsp. Peter Neumann)
Polish edition: Stochastyczne metody poszukiwania minimum funkcji. WNT, Warszawa 1986. p.134
(Stochastic algorithms for seeking minima. German ed 1983, Polish ed. 1986)

Wybrane zagadnienia optymalizacji statystycznej. Analiza powierzchni odpowiedzi. Planowanie doświadczeń ekstremalnych. PWN, Warszawa 1974. Stron 143. Drugie wydanie 1982.
(Selected topics in statistical optimization. Response surface analysis. Extremal experimental designs. p. 143. Editions 1972, 1982, p.143 )

Rachunek prawdopodobieństwa z elementami statystyki matematycznej. Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, Warszawa 1973, drugie wydanie 1976, trzecie wydanie 1980. Stron 183.
(Probability with elements of mathematical statistics 1973, 1976, 1979. p.183)

Generatory liczb losowych. Programowanie i testowanie na maszynach cyfrowych. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1972. Stron 157. Drugie wydanie 1979.
German Edition: Erzeugung von Zufallszahlen. Programierung und Test auf Digitalrechnen. Fachbuchverlag Leipzig 1978. Lizenzausgabe fuer den Verlag Harri Deutsch, Thun 1978. p.160.
( Random number generators. Programming and testing in computers. Polish editions 1972, 1979; p.157; German edition 1978, p. 160)

Tablice statystyczne. PWN Warszawa 1972. Stron 387
( Statistical tables, 1972, p. 387)

Metody Monte Carlo. Wydawnictwa Naukowo--Techniczne, Warszawa 1970. Stron 294
( Monte Carlo methods, 1970, p. 294 )