NOTES


1 grudnia 2011
SLAJDY
Polska Grupa Narodowa
Miedzynarodowego Towarzystwa Biostatystyki Klinicznej (ISBC)
Instytut Matematyczny PAN w Warszawie
Spotkanie Naukowe 1 XII 2011


Estymacja wysokich kwantyli
SLAJDY
XL Konferencja Zastosowań Matematyki
Kościelisko 30.VIII-6.IX.2011


O średniej arytmetycznej i medianie
SLAJDY
XXXIX Ogólnpolska Konferencja Zastosowań Matematyki
Zakopane-Kościelisko 7-14 września 2010 r


Estymacja współczynnika autokorelacji
w szeregu czasowym AR(1)
SLAJDY
XXXIX Og\363lnpolska Konferencja Zastosowa\361 Matematyki
Zakopane-Ko\234cielisko 7-14 wrze\234nia 2010 r


O pewnym modelu statystycznym w matematyce finansowej
SLAJDY
XXXIX Og\363lnpolska Konferencja Zastosowa\361 Matematyki
Zakopane-Ko\234cielisko 7-14 wrze\234nia 2010 r


Od średniej w modelu gaussowskim do kwantyli w podstawowym modelu nieparametrycznym
SLAJDY
Seminarium IMPAN 1.X.2009


O średniej statystycznej
SLAJDY
XII Międzynarodowe Warsztaty dla Młodych Matematyków Kraków 20-26 września 2009


Przedział ufności dla frakcji
XXXVIII Ogólnopolska Konferencja Zastosowań Matematyki Zakopane-Kościelisko, 8-15 września 2009


Smoothing empirical distribution function and Dvoretzky-Kiefer-Wolfowitz inequality
SLAJDY
XXVIII International Seminar on Stability Problems for Stochastic Models, 31 May-5 June, 2009, Zakopane, Poland


Estymacja dystrybuanty
SLAJDY
Seminarium UAM 27.XI.2008, IMPAN 18.XII.2008


Przedział ufności dla frakcji
SLAJDY
Seminarium IMPAN Warszawa 23.X.2008


Wygładzanie dystrybuanty empirycznej
Wsp. Zbigniew Ciesielski IMPAN Sopot
SLAJDY
XXXVII Konferencja Zastosowań Matematyki KZM 2008
9-16 września 2008, Zakopane-Kościelisko, Siwarna


Kernel distribution estimators from a statistician point of view
A note. January 26, 2006


Order statistics as quantile estimators in a large nonparametric model
Conference slides
Izmir University of Economics
Ordered Statistical Data: Approximations, Bounds and Characterizations
June 15-18, 2005, Izmir, Turkey


A sharp inequality for medians of L-statistics in a nonparametric statistical model
Nov 10, 2006


O pewnej nierówności dla median L-statystyk
Slajdy
XXXII Konferencja STATYSTYKA MATEMATYCZNA Wisła 2006, 4-8 grudnia 2006


Uniform convergence of kernel estimators with random bandwidth
Oct 12, 2007


Glivenko-Cantelli theorem and kernel estimators
Slides
International Seminar on Stability Problems for Stochastic Models
Nahariya (Israel) Oct 22 - 26, 2007