Propozycje tematów prac dyplomowych

 

Poniżej podane są przykładowe tematy prac dyplomowych. Są to tematy zarówno o charakterze teoretycznym jak i aplikacyjnym.

Możliwe są oczywiście różne wariacje na podane tematy.

 

Mile widziana jest własna inicjatywa w zakresie zgłaszania tematów prac dyplomowych.

 

 

 1. Analiza czynników wpływających na poziom inflacji w Polsce w latach 2000-2006.
 2. Analiza relacji pomiędzy polskim indeksem giełdowym wig20 a wybranymi indeksami giełdowymi innych państw.
 3. Analiza i prognozowanie przebiegu nasłonecznienia z wykorzystaniem metody analizy widmowej.
 4. Analiza i prognozowanie przebiegu opadów atmosferycznych z wykorzystaniem modeli typu ARIMA.
 5. Analiza i prognozowanie przebiegu temperatury z wykorzystaniem modeli typu ARIMA.
 6. Analiza szeregów czasowych złożonych z cen akcji pochodzących z giełdy papierów wartościowych w Warszawie.
 7. Analiza szeregów czasowych: podstawy teoretyczne i zastosowanie do badania średnich dziennych pomiarów temperatur powietrza.
 8. Badania zależności kursów akcji pkn orlen i cen ropy naftowej.
 9. Badanie zależności pomiędzy wybranymi indeksami giełdowymi warszawskiej giełdy papierów wartościowych.
 10. Graficzna analiza własności reszt regresyjnych z wykorzystaniem pakietu STATISTICA PL.
 11. Jednoczesne przedziały ufności parametrów strukturalnych w regresji liniowej.
 12. Metoda reprezentacyjna w badaniach kontroli państwowej.
 13. Metody estymacji parametru w procesie autoregresyjnym pierwszego rzędu.
 14. Metody statystycznej kontroli jakości w toku produkcji na przykładzie zakładów azotowych "Puławy" S.A.
 15. Modelowanie zapasów w hurtowni artykułów rolniczych.
 16. Nieparametryczne metody estymacji funkcji regresji.
 17. Nieparametryczne metody estymacji wartości zagrożonej VaR.
 18. Obszary ufności dla prawdopodobieństw w rozkładzie wielomianowym.
 19. Porównanie wybranych metod doboru zmiennych do regresyjnego modelu ekonometrycznego.
 20. Statystyczna analiza kosztów w przedsiębiorstwie.
 21. Statystyczna kontrola jakości: podstawy teoretyczne.
 22. Statystyczna kontrola jakości w badaniach odbiorczych.
 23. Statystyczna kontrola odbiorcza w badaniach wyrównania roślin.
 24. Wykorzystanie gradacyjnych metod analizy danych do oceny zmian oraz zróżnicowania regionalego w grupie indywidualnych gospodarstw rolnych.
 25. Wykorzystanie jednowymiarowych modeli szeregów czasowych do analizy tendencji zmian kursów walutowych.
 26. Wykorzystanie liniowych modeli ekonometrycznych do wskazania czynników wpływających na śmiertelność w Polsce.
 27. Wykorzystanie metody k-średnich w budowie portfela inwestycyjnego.
 28. Zastosowanie metod matematycznych w optymalnym sterowaniu zapasami na przykładzie hurtowni.
 29. Zastosowanie narzędzi ekonometrycznych przy konstrukcji i analizie portfeli papierów wartościowych.
 30. Zastosowanie różnych metod taksonomicznych do analizy aktywności ekonomicznej.