Wojciech Zieliński

Katedra Ekonometrii i Statystyki

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

Materiały pomocnicze do wykładu ze statystyki matematycznej

Materiały pomocnicze do wykładu ze statystyki opisowej

Materiały pomocnicze do wykładu ze statystyki

Materiały pomocnicze do wykładu z rachunku prawdopodobieństwa

Materiały pomocnicze do wykładu z metody reprezentacyjnej

Supporting material to the lecture (BDA)

Matematyka w ekonomii (WNE)

Materiały pomocnicze do wykładu z biostatystyki (WUM)

Klasówki, zaliczenia, egzaminy

Propozycje tematów prac dyplomowych

Zbiór zadań dla Studentów WZIiM

Zbiór zadań dla Studentów WUM

Wybrane tablice statystyczne

Szkolenie dla pracowników ZAiPZŚ WUM

Wszystkie materiały wykładowe i ćwiczeniowe powstały w ścisłej wieloletniej współpracy z moimi Kolegami:

Doktorem Stanisławem Jaworskim

Doktorem Pawłem Kobusem

Doktorem Robertem Pietrzykowskim

Zachęcam do zajrzenia na Ich strony!

E-mail: wojtek.zielinski@statystyka.info
E-mail: wojciech_zielinski@sggw.pl
Mail: Nowoursynowska 159, PL-02-787 Warszawa
Katedra Ekonometrii i Statystyki SGGW