Wojciech Zieliński

Katedra Ekonometrii i Statystyki

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

Department of Econometrics and Statistics

Warsaw University of Life Sciences

Zainteresowania naukowe (AMS Subject Classification):

Członek:

62H (Statystyka wielowymiarowa)

Polskie Towarzystwo Matematyczne

62J (Regresja i korelacja)

Polskie Towarzystwo Biometryczne

62K (Planowanie eksperymentów)

Bernoulli Society

62P (Zastosowania)

Polskie Towarzystwo StatystyczneResearch papers
Conferences
Books (all books are in Polish)


E-mail: wojtek.zielinski@statystyka.info
E-mail: wojciech_zielinski@sggw.pl
Mail: Nowoursynowska 159, PL-02-787 Warszawa
Katedra Ekonometrii i Statystyki SGGW