Wojciech Zieliński, KES, SGGW

Metoda Reprezentacyjna

Przedmiot o nazwie Metoda Reprezentacyjna jest realizowany na pierwszym roku studiów drugiego stopnia kierunku Informatyka i Ekonometria na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki SGGW.SZANOWNI PAŃSTWO

W związku z zarządzoną kwarantanną niestety nie mogę się z Państwem spotkać.
Poniżej znajdą Państwo dodatkowe materiały do samodzielnego studiowania.
Materiały te będą sukcesywnie uzupełniane o kolejne zagadnienia.
Sugeruję by Państwo zrobili zadania zawarte w tych materiałach.
Polecam przestudiowanie również materiałów przygotowanych przez dra Stanisława Jaworskiego
Swoje rozwiązania mogą Państwo przesyłać na mój adres: wojciech_zielinski@sggw.edu.pl.
Swoje pytania i wątpliwości oczywiście również mogą mi Państwo przesłać.
Postaram się jak najszybciej zaspokoić Państwa ciekawość.

Ćwiczenia
Temat pierwszy
Temat drugi
Temat trzeci
Temat czwarty
Temat piąty
Temat szósty


Wykład (to co widać na ścianie)