Wojciech Zieliński, KES, SGGW

Statystyka opisowa

Przedmiot o nazwie Statystyka opisowa jest realizowany na drugim roku kierunku Informatyka i Ekonometria na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki SGGW. Po raz pierwszy przedmiot ten był realizowany w roku akademickim 2002/2003.1

Wstęp

wykład

2

Dopasowanie rozkładu

wykład

3

Zależność między dwoma rozkładami

wykład

4

Korelacja i regresja wielokrotna

wykład

5

Analiza wielowymiarowa

wykładDane do wiodącego przykładu wykładowego

Zadanie 1

Treść

Dane

Zadanie 2

Treść

Dane

Zadanie 3

Treść

Dane

Zadanie 4

Treść

Dane

Zadanie 5

Treść

Dane

Zadanie 6

Treść

Dane

Zadanie 7

Treść

Dane

Zadanie 8

Treść

Dane

Zadanie 9

Treść

Dane

E-mail: wojtek.zielinski@statystyka.info
E-mail: wojciech_zielinski@sggw.pl