Wojciech Zieliński, KES, SGGW

Wybrane tablice statystyczneDystrybuanta standardowego rozkładu normalnego
Wartości krytyczne rozkładu chi-kwadrat
Wartości krytyczne rozkładu t
Wartości krytyczne rozkładu F
Wartości krytyczne rozkładu współczynnika korelacji prostej
Wartości krytyczne rozkładu współczynnika korelacji wielokrotnej


E-mail: wojtek.zielinski@statystyka.info
E-mail: wojciech_zielinski@sggw.pl