Wojciech Zieliński, KES, SGGW

Zbiór zadań

Poniżej można znaleźć zbiór zadań z rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej. Zadania, które znajdują się w tym zbiorku od ponad dziesięciu lat są przerabiane w ramach dwóch przedmiotów na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki SGGW, na kierunku Informatyka i Ekonometria. Zbiór ten nie ma zamkniętej postaci! Będzie on sukcesywnie poprawiany i uzupełniany. Będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi pozwalające udoskonalić ten zbiorek.Zbiór zadań z rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej


E-mail: wojtek.zielinski@statystyka.info
E-mail: wojciech_zielinski@sggw.pl