Wojciech Zieliński, KES, SGGW

Zbiór zadań ze statystyki

Poniżej można znaleźć zbiór zadań ze statystyki przeznaczony dla Studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego wszystkich kierunków. Zbiór ten nie ma zamkniętej postaci! Będzie on sukcesywnie poprawiany i uzupełniany. Będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi pozwalające udoskonalić ten zbiorek.Zbiór zadań ze statystyki


E-mail: wojtek.zielinski@statystyka.info
E-mail: wojciech_zielinski@sggw.pl