Wojciech Zieliński

Katedra Ekonometrii i Statystyki

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

Department of Econometrics and Statistics

Warsaw University of Life Sciences

profesor doktor habilitowany

Dydaktyka

 

Scientific activities

[x]

Statystyka jest bardziej sposobem myślenia lub wnioskowania niż pęczkiem recept na młócenie danych w celu odsłonięcia odpowiedzi

C. Radhakrishna Rao, Statystyka i prawda, PWN 1994

Statistics is more a way of thinking or reasoning than a bunch of prescriptions for beating data to elicit answers

C. Radhakrishna Rao, Statistics and Truth

Ryszard Zieliński

E-mail: wojtek.zielinski@statystyka.info
E-mail: wojciech_zielinski@sggw.pl
Mail: Nowoursynowska 159, PL-02-787 Warszawa
Katedra Ekonometrii i Statystyki SGGW
Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki SGGW